Ce site Web a des limites de navigation. Il est recommandé d'utiliser un navigateur comme Edge, Chrome, Safari ou Firefox.

🎁 COMMANDE SUPÉRIEURE À 50€ = 1 BOUGIE THE VERT OFFERTE

🚀 LIVRAISON MONDIAL RELAY OFFERTE DÈS 50€ D'ACHATS

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ +3000 CLIENTS SATISFAITS

Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving


Identiteit
Website naam: Le Karithé
Adres: https://www.lekarithe.fr
Eigenaar: Le Karithé
Verantwoordelijk voor publicatie: THIAM Zheyna | lekarithe.contact@gmail.com
Ontwerp en productie: NLONDA Assouan
Animatie: THIAM Zheyna
Accommodatie: 1 & 1


Corporation
Le Karithé - MICRO ONDERNEMING met een kapitaal van 1500 euro - RCS 879534204 00018 - 180 Avenue Jean Jaurès
+33 (6) 48093910 - lekarithe.contact@gmail.com


Gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld.
Informatie
De informatie en documenten op de site worden alleen ter informatie aangeboden, zijn niet uitputtend en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de site-eigenaar.
De eigenaar van de site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het betreden van de site.
Interactiviteit
Gebruikers van de site kunnen daar optioneel inhoud plaatsen, die op de site verschijnt in speciale ruimtes (met name via opmerkingen). De gedeponeerde inhoud blijft onder de verantwoordelijkheid van hun auteurs, die de volledige wettelijke verantwoordelijkheid op zich nemen.
De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder rechtvaardiging inhoud in te trekken die door gebruikers is geplaatst en die niet voldoet aan de ethische code van de site of de geldende wetgeving.


Intellectueel eigendom
Tenzij anders vermeld, blijven alle elementen die toegankelijk zijn op de site (teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software, enz.) Het exclusieve eigendom van hun auteurs, met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten of rechten van 'gebruik. 1
Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en kan worden vervolgd. 4
De merken en logo's die op de site worden weergegeven, zijn geregistreerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn.


Verbindingen
Uitgaande links
De eigenaar van de site wijst elke verantwoordelijkheid af en is niet gebonden aan verwijzingen via hyperlinks naar bronnen van derden die op internet aanwezig zijn, zowel met betrekking tot hun inhoud als hun relevantie.
Inkomende links
De site-eigenaar geeft toestemming voor hyperlinks naar een van de pagina's van deze site, op voorwaarde dat ze een nieuw venster openen en op een ondubbelzinnige manier worden gepresenteerd om te vermijden: elk risico van verwarring tussen de verwijzende site en de site-eigenaar
evenals een tendentieuze presentatie, of in strijd met de geldende wetten.
De site-eigenaar behoudt zich het recht voor om de verwijdering van een link aan te vragen als hij van mening is dat de bronsite niet voldoet aan de aldus gedefinieerde regels.


Vertrouwelijkheid
Alle gebruikers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en zich ertegen te verzetten door hun schriftelijke en ondertekende aanvraag in te dienen, vergezeld van een identiteitsbewijs. 5 6 7 8
De site verzamelt geen persoonlijke informatie en is niet onderworpen aan aangifte bij de CNIL. 9


Credits
Juridische kennisgevingen geleverd door WebExpress - Versie 1.5 - Gratis gebruik onder Creative Commons-licentie CC BY-NC-ND 3.0 EN / creativecommons.org.
Artikelen L111-1 en volgende van het wetboek inzake intellectuele eigendom van 1 juli 1992 ↩
Artikel 41 van de wet van 11 maart 1957 ↩
Artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995 ↩
Artikelen L.335-2 en volgende van het wetboek inzake intellectuele eigendom ↩
Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden ↩
Artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden ↩
Wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken ↩
Wet n ° 2004-801 van 6 augustus 2004 ↩
Artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende vertrouwen in de digitale economie ↩

Une activité éco-responsable

L'Artisanat à la portée de tous

Nos ateliers bougies parfumées et upcycling vous permettent de créer de moment chaleureux et convial avec vos équipes, tout en apprenant un nouveau savoir faire.

Crédits photo @chrisygraphy

une activité ludique

Ils nous font confiance

Une activité fun, parfumée et engagée. De très belles sociétés nous ont déjà fait confiance pour l'organisation de leur team-building.

Contactez-nous dès maintenant pour pouvoir organiser ce moment spécial pour vos collaborateurs.

bonjour@lekarithe.fr

Utilise le code KARITEAM10 sur ta première commande !

Panier

Votre commande est qualifié pour la livraison gratuite Plus que €50 avant la livraison offerte (Mondial Relay) 📦
Plus de produits disponibles à l'achat