Ce site Web a des limites de navigation. Il est recommandé d'utiliser un navigateur comme Edge, Chrome, Safari ou Firefox.

Livraison offerte à partir de 45€ en France Métropolitaine.

RGPD

GDPR-wet

De GDPR, algemene regels voor gegevensbescherming, zijn wetten die sinds 2018 door de Europese Commissie zijn ingevoerd voor alle ondernemingen die in Europa actief zijn.

Het geval van Shea

Het bedrijf Le Karithé, dat gevestigd is op jean jaurès - 75019 Paris, is in het kader van zijn activiteiten verplicht informatie te verzamelen en te verwerken, waarvan sommige worden omschreven als "persoonsgegevens". De Karithé hecht groot belang aan de eerbiediging van de privacy en gebruikt gegevens alleen op een verantwoordelijke en vertrouwelijke manier en voor een specifiek doel.

Wat doet Shea met mijn gegevens ?

De over u verzamelde informatie wordt verwerkt om aan uw behoeften te voldoen. Als onderdeel van uw bestelling hebben we uw adres, Achternaam, Voornaam en e-mailadres voor leveringen nodig. Uw informatie zal nooit worden doorverkocht aan een derde partij.

Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief, gebruiken wij geen providers, zodat uw informatie veilig blijft.

Kan ik mijn accountinformatie verwijderen / wijzigen ?

De bewaartermijn van de gegevens is beperkt.U heeft dus recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, wissen of beperking van de verwerking.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door ons een bericht te sturen naar lekarithe.contact@gmail.com
U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens verzameld ?

Op de website www.lekarithe.fr er zijn 2 soorten gegevens die kunnen worden verzameld :

De rechtstreeks toegezonden gegevens :

Deze gegevens zijn die welke u ons rechtstreeks stuurt, via een contactformulier of via direct contact per e-mail. De velden " voor-en achternaam ", "bedrijf of organisatie" en " e-mail "zijn verplicht in het contactformulier.

Automatisch verzamelde gegevens

Tijdens uw bezoeken, zodra u uw toestemming hebt gegeven, kunnen we informatie verzamelen zoals "web analytics" met betrekking tot uw browsen, de duur van uw bezoek, uw IP-adres, uw browsertype en versie. De gebruikte technologie is de cookie.

Waarvoor ?

De gegevens die u rechtstreeks aan ons doorzendt worden gebruikt om opnieuw contact met u op te nemen en/of als onderdeel van het verzoek dat u aan ons doet. "Web analytics" gegevens worden anoniem verzameld (door anonieme IP-adressen op te nemen) door Google Analytics, en stellen ons in staat om het publiek van onze website, bezoeken en mogelijke fouten te meten om de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. Deze gegevens worden gebruikt door [onderneming], gegevensverwerking, en zal nooit aan een derde worden overgedragen of worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke hierboven zijn beschreven.

Rechtsgrondslag

Persoonsgegevens worden alleen verzameld na de verplichte toestemming van de gebruiker. Deze toestemming wordt geldig verzameld (knoppen en checkboxen), vrij, duidelijk en ondubbelzinnig.

Houdbaarheid

De gegevens worden voor maximaal 3 jaar bewaard.

Cookie

Hier is de lijst van gebruikte cookies en hun doel :

Google Analytics Cookies( volledige lijst): webanalytics

Cookie 1: Hiermee kunt u rekening houden met het feit dat u cookies accepteert om u niet te ergeren bij uw volgende bezoek.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft het recht om al uw persoonlijke gegevens te raadplegen, te wijzigen of te wissen. U kunt ook uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken.

Contactpersoon gegevensbeschermingsfunctionaris

THIAM Zheyna : lekarithe.contact@gmail.com 0648093910

Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.

Panier

Plus de produits disponibles à l'achat