Ce site Web a des limites de navigation. Il est recommandé d'utiliser un navigateur comme Edge, Chrome, Safari ou Firefox.

Livraison offerte en France Métropolitaine à partir de 45€

Terms of sale

Gebruiksvoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen op de website www.lekarithe.fr onder de bijzondere voorwaarden vermeld in de presentatie van de producten.


ARTIKEL 1: Verplichte informatie
De website www.lekarithe.fr is een service van artisanale kaarsen:
Naam :Karithé
Het hoofdkantoor :180 Avenue Jean Jaurès - 75019 Parijs
Registratie (SIRET): 879 534 204 00018
Belangrijkste contactpersoon:Zheyna THIAM
Mail: lekarithe.contact@gmail.com
Telefoon: +33(6)48093910

ARTIKEL 2: Essentiële kenmerken van producten en diensten
verkocht
De website www.lekarithe.fr verkoopt groentekaarsen, kaarsenmassage ougies en parfumtaartjes.

Al deze producten vallen onder de categorie interieurparfumerie.
De klant verklaart de algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard alvorens zijn bestelling te plaatsen. De validatie van uw bestelling betekent dus aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden.


ARTIKEL 3: Prijs
De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro's inclusief BTW
(Incl. btw.). In het geval van een bestelling geleverd in een ander land dan het vasteland van Frankrijk, is de klant de importeur van de producten die hij koopt. Voor alle producten die buiten overzeese gemeenschappen of de Europese Unie worden verzonden, is de factuur gebaseerd op de prijs exclusief btw.
De klant is als enige verantwoordelijk voor aangiften en betalingen van eventuele douanerechten of andere belastingen die in zijn land verschuldigd zijn.
Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijzen van online aangeboden producten.


ARTIKEL 4: Beschikbaarheidsperiode van het product
De beschikbare producten verschijnen op onze site met de vermelding "beschikbaar". Om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen, wordt de beschikbaarheid van onze producten regelmatig op onze website bijgewerkt.
Indien u een product heeft besteld dat niet leverbaar is na validatie van uw bestelling, wordt u hiervan direct op de hoogte gesteld. We zullen uw aankoop annuleren. Als het bedrag al was afgeschreven, krijgt u direct uw geld terug.


ARTIKEL 5: Bestelling
U kunt onze producten rechtstreeks op onze website bestellen of telefonisch op +33 (6) 48093910 van maandag t / m vrijdag van 9.00 tot 18.30 uur.
Om een ​​bestelling op onze site te plaatsen, kiest u uw artikelen en voegt u ze toe aan het winkelmandje. Valideer de inhoud van uw winkelmandje.


Indien u al een klantaccount heeft op onze site, dient u zich te identificeren. Als u geen klantaccount op onze site heeft, maak er dan een aan.
Afhankelijk van het geval:
- Vink het vakje "levering" aan om het te valideren.
- Kies een bezorgmethode op basis van uw bestelling.
Afhankelijk van het geval:
- Vink het vakje "betaling" aan om uw bestelling online te honoreren.
- Kies uw betalingsmethode en vink het vakje "acceptatie van de AV" aan. U kunt natuurlijk onze gebruiksvoorwaarden lezen die beschikbaar zijn in overeenstemming met de huidige regelgeving in Frankrijk.
Bevestig uw betaling. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw bestelling op het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij het aanmaken van uw klantaccount.
Controleer de details en het totaalbedrag van uw bestelling. Corrigeer eventuele fouten voordat u deze accepteert.
De eigendomsoverdracht van het product vindt plaats na volledige betaling van uw bestelling.


ARTIKEL 6: Levering
We leveren onze producten op het vasteland van Frankrijk, inclusief Corsica en de Franse overzeese departementen en territoria. Levering vindt plaats op het door de koper opgegeven adres.
Wij bieden slechts één type levering aan, namelijk La Poste, voor een bedrag van € 8,80 per bestelling.
Levertijden zijn indicatief. Ze kunnen veranderen door verschillende factoren, zoals bestellen op een werkdag.


ARTIKEL 8: Betalingsvoorwaarden
Er worden verschillende betalingsmethoden geaccepteerd. Als klant heeft u de mogelijkheid om te betalen met: Creditcard / PayPal ... Cheques worden niet geaccepteerd.
Voer bij het online betalen uw bankkaartnummer, de vervaldatum en de 3 cijfers op de achterkant ervan in. Online betalen is veilig.


ARTIKEL 9: Herroepingsrecht
In overeenstemming met artikel L121-20 van de consumentenwet heeft u een herroepingsrecht binnen zeven werkdagen na ontvangst van het artikel. U hoeft geen redenen te rechtvaardigen, noch boetes te betalen. Bij een fout van onze kant zijn de kosten voor onze rekening.

De goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: 180 Avenue Jean Jaurès, 75019. Aarzel niet om contact met ons op te nemen op het e-mailadres dat vermeld staat in het contactgedeelte.
Om ervoor te zorgen dat ons geretourneerde product weer verhandelbaar is, stemt u ermee in het aan ons terug te sturen in de originele verpakking en in perfecte staat.


ARTIKEL 10: Garantie en recht op teruggave van het product (verborgen gebrek of
defect)
U profiteert van de wettelijke garantie van conformiteit en dus van de toepassing van artikel L211-4 van de consumentenwet die bepaalt dat:
“De verkoper is verplicht om goederen te leveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. "
“Hij is ook verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit hem door het contract werd aangerekend of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Bij gebrek aan overeenstemming verbinden wij ons ertoe om: het product te vervangen OF het product terug te betalen indien de consument dit wenst.
In geval van niet-nakoming van onze verplichting of in geval van een ernstig defect, verbinden wij ons ertoe u de volledige betaalde prijs of een deel van de prijs terug te betalen als u het product wenst te behouden.

Het vermoeden van non-conformiteit is niet langer van toepassing als het na 6 maanden na de verkoop en vóór 2 jaar verschijnt. U moet het defect van ons product aantonen.
In geval van een verborgen gebrek aan uw product, profiteert u van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. Het is van toepassing op al onze producten. Deze garantie is van toepassing wanneer het defect het product onbruikbaar maakt of het gebruik zodanig vermindert dat u het niet zou hebben gekocht of ervoor zou hebben betaald tegen een lagere prijs. De garantie tegen verborgen gebreken is alleen van toepassing als het gebrek zich voordoet voorafgaand aan de verkoop. U heeft een termijn van 2 jaar vanaf de ontdekking van het gebrek om op te treden.
In geval van een defect, verbinden wij ons ertoe om uw product te vervangen of u zo snel mogelijk terug te betalen.


ARTIKEL 11: Voorwaarden en termijnen voor vergoeding
Productvergoeding is volledig. Het gebeurt zo snel mogelijk via overschrijving / PayPal / cheque en uiterlijk binnen 30 dagen na de datum waarop het herroepingsrecht is uitgeoefend.

ARTIKEL 12: Klachten van consumenten
Elke klacht van een consument moet per post worden gestuurd naar het adres dat vermeld staat tegenover Avenue Jean Jaurès 180 - 75019 Parijs of elektronisch naar lekarithe.contact@gmail.com.


ARTIKEL 13: Intellectuele eigendom
Alle commentaren, afbeeldingen en illustraties op onze site zijn exclusief voor ons gereserveerd. Onder intellectuele eigendom en copyright is elk gebruik verboden, behalve voor privégebruik.
Zonder voorafgaande toestemming is elke reproductie van onze site, geheel of gedeeltelijk, ten strengste verboden.


ARTIKEL 14: Aansprakelijkheid
In overeenstemming met artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek zijn wij wettelijk aansprakelijk jegens u in geval van niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van het gesloten contract.


Onze contractuele aansprakelijkheid kan echter niet worden toegepast in de onderstaande situaties:
● geval van overmacht;
● buitenlandse gebeurtenis die niet aan ons kan worden toegeschreven;


ARTIKEL 15: Persoonsgegevens
Bepaalde informatie met betrekking tot de klant zal naar de verkoper worden verzonden (namelijk naam, voornaam, adres, postcode en telefoonnummer) om de verwerking en levering van de bestelde producten mogelijk te maken.
De site biedt de klant de mogelijkheid om persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken met respect voor de persoonlijke levenssfeer, in overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden. De site is gedeclareerd bij de CNIL.
Volgens de artikelen 39 en 40 van de wet van 6 januari 1978 heeft de klant het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen zijn persoonsgegevens.

De klant oefent dit recht uit via: zijn persoonlijke ruimte; een contactformulier; per e-mail naar lekarithe.contact@gmail.com; per post naar 180 Avenue Jean Jaurès - 75019 Parijs.


ARTIKEL 16: Bevoegde jurisdictie en toepasselijk recht
In geval van een geschil tussen de consumentklant en ons bedrijf, is het toepasselijke recht het Franse recht. Alleen de Franse rechtbanken zijn bevoegd om het geschil te beslechten.

Panier

Plus de produits disponibles à l'achat

Votre panier est vide.